Dit zijn de 2024 HR-trends in de zorg sector

In 2020 stond de zorgsector in de top 3 van aantrekkelijkste werkgevers uit een onderzoek van de Randstad. Echter is het sinds de corona crisis sterk veranderd en is het nijpende personeelstekort in deze sector zelfs flink opgelopen. Er staan nu zelfs meer dan 52.000 vacatures open, wat een vijfde meer was dan een jaar geleden. Zal hier een verbetering in komen? Deskundigen zeggen van niet, maar er is potentie op de HR gebied om dit probleem te verhelpen. In dit blog vertellen we meer over de huidige trends die bij kunnen dragen aan de HR-transitie.

Het benutten van talent

De stijging van de zorg vacature komt door de vergrijzing, wat ervoor zorgt dat de krapte alleen maar groter zal worden in de toekomst. Deskundigen geloven dat de beste manier om dit tekort aan te pakken is door het potentieel van mensen veel beter te benutten. Organisaties met openstaande vacatures kunnen dus meer extern talent vinden als ze bereid zijn om anders te kijken. In vele andere sectoren wordt dit al toegepast: men kijkt nu niet alleen naar diploma’s, maar ook naar de capaciteiten en talent van kandidaten. Het kijken naar wat iemand wel kan en waar ze kunnen leren is hoe je beter gebruik kan maken van hun vaardigheden.

AI als een tool voor HR processen

Het toenemende gebruik van AI is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven en vele andere sectoren spelen ook slim in op deze trend. Op het gebied van HR kan het zelfs een aantal voordelen met zich meebrengen. Nieuwe medewerkers kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk in organisaties geïntegreerd worden door bijvoorbeeld online trainingen, handboeken of rondleidingen. Het recruitmentproces heeft er ook baat bij, omdat het proces vergemakkelijkt en versneld wordt. Veel data kan namelijk al van tevoren worden gescreend en geanalyseerd, wat dus minder menselijke input vereist. De potentie van AI heeft dus interessante oplossingen waar de zorgsector slim op kan inspelen.

Mentale gezondheid als prioriteit

De zorgsector is een van de sectoren waar de werkdruk het hoogst wordt ervaren. In combinatie met financiële zorgen en negatieve ontwikkelingen in de maatschappij kan een hogere uitval van medewerkers zorgen. In 2024 is het dus belangrijk om mentale gezondheid als prioriteit op te stellen, in plaats van een bijzaak. Als werkgevers heb je namelijk de verantwoordelijkheid om niet alleen goed te zorgen voor de gezondheid van het bedrijf, maar ook van je werknemers. In de zorg zal er nog meer aandacht besteed moeten worden aan de mentale kracht van personeel en hoe dit in de toekomst ingezet kan worden.